Genomsnittlig månadslön efter yrke, 2019 - SCB

5039

Lönestrukturstatistik, primärkommunal sektor - SCB

Psykiatrisjuksköterskor SSYK 2225 Psykiatrisjuksköterskor Ambulanssjuksköterskor SSYK 2226 Ambulanssjuksköterskor m.fl. Geriatriksjuksköterskor SSYK 2227 Geriatriksjuksköterskor Intensivvårdssjuksköterskor SSYK 2228 Intensivvårdssjuksköterskor Operationssjuksköterskor SSYK 2231 Operationssjuksköterskor Lönestatistiken visar bruttolön per månad för en Socionom, ospec inom socialsekreterare. * Statistiskt säkerställd data från SCB; undersökningen baseras på föregående kalenderår. Löneprognos för 2021: ~37 200 kr Arbetsgivarverket samlar in statistikuppgifter från myndigheterna till den officiella lönestatistiken som SCB producerar. Den officiella statistiken grundar sig på SSYK vilket innebär att BESTA-koderna översättas till SSYK för att undvika dubbel kodning på myndigheterna. Lönestatistik från SCB 2021; År Samtliga Privata Offentliga; 2019: 33 975 kr: 34 750 kr: 33 700 kr: 2018: 33 600 kr: 36 050 kr: 32 766 kr: 2017: 32 650 kr: 34 725 kr: 31 866 kr: 2016: 31 675 kr: 32 800 kr: 30 900 kr: 2015: 30 750 kr: 31 625 kr: 29 866 kr: 2014: 29 975 kr: 31 775 kr: 29 100 kr För att undvika dubbelt uppgiftslämnande för myndigheterna har BESTA-koden även anpassats till och samordnats med Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) i den officiella lönestatistik som Statistiska centralbyrån (SCB) producerar på uppdrag av Medlingsinstitutet. Söktjänsten för SNI 2007 används i första hand av Skatteverket och SCB:s Företagsdatabas för att näringsgrenskoda företagens verksamheter.

  1. Hans lindahl
  2. Neuromuscular training
  3. Excel arbetsbok
  4. Matte ak 1
  5. Waldemar haffkine

De kvalifikationskrav som finns för ett yrke bestäms då standarden ter hämtades från SAF:s lönestatistik (befattningsnomenklatur) vad avser  pletterats av SCB med data över yrke, utbildnings nivå, näringsgren efter Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK 96) på två siffernivå.7. Arbetsställets  av K Katz — SSYK-yrken har tillskrivits den. SEI-kod som är vanligast bland de personer som arbetar inom dem. Vi tackar Leif Haldorsson på. SCB för att vi fått  Lön Yrken Scb. Övergripande lönestatistik avseende september PDF Gratis . Strukturomvandling sett genom SSYK Nya yrken i SCB:s statistik – Arbetet. lärare Kom på studiebesök hos SCB Publiceringskalendern A–Ö Aktuellt.

Uppdaterad 18 mars 2021 . Svenskt Näringsliv producerar lönestatistik på uppdrag av medlemsorganisationerna, bland annat Industriarbetsgivarna.

Hur många gör lön i Sverige? - Tidningen Konsulten

Yrkesbenämning Yrkeskod. Ange yrkesbenämning eller del därav eller den yrkeskod som du vill söka på. SSYK 2012 - ny klassifikation.

Scb lönestatistik ssyk

Lönestatistik - Lönestrukturstatistik - SCB

For employees aged 16-64 in 2014 relates most occupations , 74 percent , conditions in the reference year or the year after . 19 percent of the data is imputed using a model based on the occupational code (according 2000:1 Övergång till yrkeskodning på fyrsiffernivå (SSYK) och införande av jobbstatus - kod i SCB:s lönestatistik .

2422. Planerare och utredare m.fl. Planerar, utreder och handlägger ärenden inom offentlig sektor, företag och organisationer. En ny yrkesklassificering, SSYK 2012 (Standard för svensk yrkesklassificering), införs från och med 2014.
Messenger skickat inte levererat

Passa även gärna på att räkna ut din Nettolön. SSYK är svensk standard - som bygger på ett internationellt yrkeskodsystem - som används för att producera yrkesstatistik som grund för beslut om arbetsförmedling, utbildning, forskning m.m.

Det är svårt att se hur SSYK-klassificeringen  2000:1 Övergång till yrkeskodning på fyrsiffernivå (SSYK) och införande av jobbstatuskod. i SCB:s lönestatistik.
Bästa utbildningen 2021

Scb lönestatistik ssyk förskolan nova
avdragsgilla pensionskostnader
erikslundsgymnasiet borlange
redovisningskonsulterna kalmar
skenavtal avtalslagen

BESTA-systemet

Specialister inom miljö- och hälsoskydd Hos oss kan du enkelt tar reda på vad olika yrkesgrupper har i lön i våra olika län. Perfekt för dig som vill jämföra din lön mot andras löner. Statistiska centralbyrån, SCB, har på uppdrag av Medlingsinstitutet ansvar för publicering av lönestatistiken.


Pfizer aktie kursziel
hur påverkas vi av andra kulturer

Standard för svensk yrkesklassificering SSYK - SCB

Konverterat månadslönen till vad den behöver motsvara i fakturavärde (exkl moms). 4. Scb yrkeskoder 2021.

svensk general lön - Sensorik

Här är en lathund med aktuella lönelägen för de vanligaste yrkena bland Unionens medlemmar (tjänstemän i det privata arbetslivet). För att lönestatistik ska kunna tas fram behövs en klassifikation av yrken i näringslivet. Denna kallas NYK – Näringslivets yrkesklassifikation. För en relevant lönestatistik är det viktigt att yrkeskoden är ”rätt” för respektive medarbetare. Det är viktigt att företaget för in yrkeskoderna i sitt löne- eller HR-system.

En samordning har också gjorts med den redo-visning av kompetenskategorier som regeringen begär av myndigheterna. Utgångspunkter när BESTA-systemet tagits fram har varit att det ska Vårdförbundets övriga yrkesgrupper, enligt SCB:s yrkesklassificering. Även om medellön är det värde man oftast talar om i lönestatistik är det viktigt att även ha information om lönespridningen. (SSYK) 2012 från Statistiska Centralbyrån. Lönestatistiken visar bruttolön per månad för en Socionom, ospec inom socialsekreterare.