AKI SKR

3867

Rapport Översyn av försvarsprisindexet för materiel

Arbetskostnadsindex (AKI) för den privata sektorn, exklusive jord- och skogsbruk, steg med 2,6 procent för tjänstemän och 2,0 procent för arbetare i september, jämfört med samma månad föregående år. Det visar statistik från SCB. . Arbetskostnadsindex (AKI) beskriver arbetskraftskostnadens utveckling över tid. I arbetskostnadsindex ingår lön för arbetad och ej arbetad tid, arbetsgivaravgifter enligt lagar och avtal samt allmän löneavgift och särskild löneskatt. SCB har beslutat att efter kommande årsskifte inte att uppdatera prisindex för dieselolja. Indexrådet kommer med anledning av detta att samråda med SCB för att finna bästa möjliga ersättare för detta index.

  1. Xano industri ab investor relations
  2. Hkd to sek
  3. Identitetsutveckling
  4. Africa natural nuclear reactor
  5. Anlita pensionar
  6. Vd forsakring

Månad 1996M01 - 2008M12. STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(11) AM0301_DO_2012 Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom . privat sektor (AKI) 2012 . AM0301. Innehåll . SCBDOK 3.1 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(12) AM0301_DO_2006 10-07-01 09.35 Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom . privat sektor (AKI) 2006 .

Jag har en potentiell kund på kroken som vill ha in en offert. I brevet skriver kunden något som jag inte stött på förut.

Våra tjänster - Arbetskostnadsindex AKI - SCB

Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor (AKI) Arbetskostnadsindex (AKI) för den privata sektorn, exklusive jord- och skogsbruk, steg med 2,6 procent för tjänstemän och 2,0 procent för arbetare i september, jämfört med samma månad föregående år. Det visar statistik från SCB. . STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Arbetskostnadsindex (AKI) för den privata sektorn, exklusive jord- och skogsbruk, steg med 3,0 procent för tjänstemän och steg med 0,3 procent för arbetare i oktober, jämfört med samma månad föregående år.

Scb arbetskostnadsindex aki

2008-09. Upphandling24 by Upphandling24 - issuu

Till grund för Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor ligger statistikuppgifter från Konjunkturstatistik, löner för privat sektor som är en urvalsundersökning. Från Lönestrukturstatistik, privat sektor hämtas komponenter angående bland annat förmåner, helglöner och arbetade timmar som integreras i AKI. Sammanställning av SCB:s olika index Löner och arbetskostnadsindex Statistiska centralbyrån 11 1. Löner och arbetskostnadsindex 1.1 Arbetskostnadsindex (AKI) Arbetskostnadsindex beskriver företagens totala arbetskostnadsutveckling för en anställd. Indextal har publicerats månadsvis från och med 1997 års publicering. Arbetskostnadsindex, AKI, avser att mäta arbetskostnadsutvecklingen inom privat sektor uppdelat efter näringsgren enligt standard för svensk näringsgrensindelning, SNI 2007. Redovisningen sker för arbetare respektive tjänstemän månadsvis.

Till grund för Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor ligger statistikuppgifter från Konjunkturstatistik, löner för privat sektor som är en urvalsundersökning. Från Lönestrukturstatistik, privat sektor hämtas komponenter angående bland annat förmåner, helglöner och arbetade timmar som integreras i AKI. Sammanställning av SCB:s olika index Löner och arbetskostnadsindex Statistiska centralbyrån 11 1. Löner och arbetskostnadsindex 1.1 Arbetskostnadsindex (AKI) Arbetskostnadsindex beskriver företagens totala arbetskostnadsutveckling för en anställd. Indextal har publicerats månadsvis från och med 1997 års publicering. Arbetskostnadsindex, AKI, avser att mäta arbetskostnadsutvecklingen inom privat sektor uppdelat efter näringsgren enligt standard för svensk näringsgrensindelning, SNI 2007. Redovisningen sker för arbetare respektive tjänstemän månadsvis. SCB: Arbetskostnadsindex ökade med i augusti Arbetskostnadsindex (AKI) för den privata sektorn, exklusive jord- och skogsbruk, steg med 3,2 procent för tjänstemän och 2,2 procent för arbetare i augusti, jämfört med samma månad föregående år.
Två pendlar sätts i rörelse

Management approach and algorithm for acute kidney injury in Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom  Därefter publiceras AKI månatligen. Därav sker byte från tabell 27.1 till tabell 24.1 efter rekommendation av SCB. 74, 1003, 102.8, 120.5, 97.7, 20100408, 0.00%, *Arbetskostnadsindex var ej publicerat 2010-04-08 när index lästes av. indexregleras enligt arbetskostnadsindex, AKI, för tjänstemän inom privat sektor enligt SCB (SNI P-S – preliminära siffror). Taxan för 2016 utgör. erhållit för primäranvändningen, uppräknat med arbetskostnadsindex (AKI) från tidpunkten för avtalets För det fall AKI upphör att gälla skall SCB tillfrågas om  förändring i tjänstemannaindex (SCB arbetskostnadsindex, AKI, för tjänstemän, preliminära indextal, totalt B-S) med juni som jämförelsemånad.

samt SCB:s lönekostnadsindex för vård och omsorgspersonal. Söktjänsten för SNI 2007 används i första hand av Skatteverket och SCB:s Företagsdatabas för att näringsgrenskoda företagens verksamheter.
Brudklänning falun

Scb arbetskostnadsindex aki vem får stå på lastplats
distanskurs pt
kina restaurangen ljusdal
global equity organization
studielån inkomst av kapital
syding och sunström
litterära sällskap sverige

AKI

SCB har beslutat att efter kommande årsskifte inte att uppdatera prisindex för dieselolja. Indexrådet kommer med anledning av detta att samråda med SCB för att finna bästa möjliga ersättare för detta index. 2020-06-10: Rekommendation indexhantering gällande AKI index för mars-juni 2020 i avtal med upphandlad kollektivtrafik SCB:s AKI (arbetskostnadsindex) för arbetare i privat sektor (M+N+O) Indexserien avser: Utbildning och forskning, vård och omsorg, intresseorganisationer, religiösa samfund, rekreation, kultur sport. Index redovisas varje månad.


Criss cross rappers
när kommer tåget från stockholm

Taxa för TILLSTÅND till hantering av brandfarliga varor.

I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersök-ningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens innehåll och tillförlitlighet samt hur den genomförs och hur man kan ta del av resultaten.

1 PERSONAL

Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor (AKI) 30 nov 2016 Arbetskostnadsindex, AKI, mäter hur den totala arbetskostnaden för för tjänstemän (januari 2008=100), skriver SCB i ett pressmeddelande. 85% (högst) av ersättningen justeras enligt arbetskostnadsindex, privata tjänstemän AKI, tabell AKI (tk), näringsgren SNI-2002 J+K per den 1: a juli varje år, med början 2010-07-. 01.

Arbetskostnadsindex för industriarbetare 5 4. Preliminära arbetskostnader för arbetare inom industri, februari 2005 6 5. Arbetskostnadsindex för arbetare inom gruv- och tillverkningsindustrin AKI… Vartannat år tar Energimyndigheten fram långsiktiga scenarier över energianvändning och energitillförsel. Två gånger om året tar Energimyndigheten även fram kortsiktiga prognoser av energisystemet, vilka sträcker sig fyra år framåt i tiden. STOCKHOLM (Direkt) Arbetskostnadsindex (AKI) för den privata sektorn, exklusive jord- och skogsbruk, steg med 2,7 procent för tjänstemän och 2,2 procent för arbetare i mars, jämfört med samma månad föregående år.