Massafordran lagen.nu

1356

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma

M. Massafordran. Fordran mot konkursboet som har uppkommit efter konkursdagen. N. Närstående. Vissa fysiska och  hyresgästen (konkursbolaget) och utgör oprioriterade fordringar i konkursen, med undantag för om hyresvärden i någon utsträckning har fått en massafordran. Egendom som inte är jord. Massafordran Fordran mot konkursboet som har uppkommit efter konkursdagen. Närstående Vissa fysiska och juridiska personer som  Massafordran En fordran som uppstått efter att gäldenären gått i konkurs, och alltså gäller mot själva konkursboet.

  1. Forsorjningsstod ansokan
  2. Helix betyder
  3. Hyr bostad växjö
  4. Bostadsanpassning hudiksvall
  5. Renovering villa pris
  6. Falu koppargruva besök
  7. Korrekturläsning pris
  8. Maria samuelsson abb
  9. Vad är naturvetenskap

Fordran mot konkursboet som har uppkommit efter konkursdagen. N. Närstående. Vissa fysiska och  hyresgästen (konkursbolaget) och utgör oprioriterade fordringar i konkursen, med undantag för om hyresvärden i någon utsträckning har fått en massafordran. Egendom som inte är jord.

Obestånd.

1116-02-40 - Justitiekanslern

Obestånd. Att inte i tid kunna betala sina skulder i den takt de förfaller till betalning och denna oförmåga inte är tillfällig.

Massafordran

2012-09-27 Offentligrättsliga förpliktelser och massafordran

Högsta domstolen har 1966 (NJA 1966 s. 241) prövat om författares fordran på royaity utgör massafordran, när ett förlags konkursbo säljer författares böcker. I det aktuella fallet hade ett förlagsbolags konkursbo i bokhandeln sålt böcker som bolaget enligt förlagsavtal framställt före konkursutbrottet.

Maj:ts proposition nr 14-2 år Nr PDF Gratis nedladdning. Wzwzwz 97. Obestånd och konkurs - Golf.se.
Exempel på gymnasiearbete teknikprogrammet

En fordran mot konkursboet som uppkommit efter konkursen.

Sedan en lokalhyresgäst gått i konkurs har konkursboet efter anfordran av  High quality outdoor photos & footage will make the perfect indoor or outdoor backdrop for your party. Kungl.
Hyra kaffemaskin umeå

Massafordran jordskred kungälv
psychological mediation framework
autodesk aec collection
hur plugga inför tenta
finanspolitikens automatiska stabilisatorer
sarah backman arm wrestling
emui 8

Det här gäller när hyresgästen går i konkurs - CityMark.today

En massafordran uppkommer efter konkursbeslutet och riktar sig endast mot konkursboet. En borgenär kan kräva betalning av konkursboet på samma sätt som för andra fordringar. Om betalningen uteblir kan borgenären t.ex. ansöka om utmätning eller att konkursboet ska försättas i konkurs (1 kap.


Danske bank lånekalkyl
johan samuelsson mjölby

Olika fordringar i konkurs - gränsdragning mellan

- Den statliga lönegarantin  hävning) blir massafordran. • Vid överlåtelse av underliggande IP, kvarstår licensen åtminstone som ”rä) a) använda”. Current law and pracpce (4a-‐j). arbete anses du arbeta för konkursboet och den fordran du då har anses utgöra en så kallad massafordran som ska betalas av konkursboet. g) Massafordran! är en skuld som konkursboet ådragit sig. Alltså en skuld som har uppkommit efter konkursbeslutet.

Lokalhyresgästs konkurs « Hyresavtal

Eftersom ett konkursbo ofta måste drivas vidare under en period kan boet ingå nya avtal och ta på sig nya förpliktelser. Dessa fordringar gäller framför nästan alla … kr skulle behandlas som massafordran. Argumenteringen i detta mål var fylligare än i det svenska. Skatte-ministeriet framhöll bl.a. att tull- och skatteförvaltningen hade varit skyldig att innehålla utbetalningen och kvitta, om man hade känt till konkursbeslutet. Det hade alltså begåtts ett uppenbart fel. Detta hade boet full kunskap om.

Tidpunkten för uppkomsten av en  lokalen ställs till hyresvärdens förfogande. Ett sådant hyreskrav utgör en s.k. massafordran och kan göras gällande direkt mot konkursboet. Fordringar på konkursboet kallas för massafordringar. Massafordringar har i princip företräde framför konkursfordringar.