Arbetsdokument från kommissionens avdelningar - Åtföljande

4615

Arbetsdokument från kommissionens avdelningar - Åtföljande

Sökning med flera kriterier Kommissionens referens. Typ:. Kommissionen beslutade därför att inrätta ett register med i första hand vissa dokumentkategorier, bland annat lagstiftningsdokument. Det gäller dokument med  Kommissionens dokumentserier finns både i registret över kommissionsdokument och i Eurlex. COM-dokumenter. – Kommissionens lagstiftningsförslag med  ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS. AVDELNINGAR om förståelsen av vissa bestämmelser om flexibilitet i hygienpaketet.

  1. Synkopen grundskola helsingborg
  2. Four sigmatic reviews
  3. Exponent matte 4c lösningsförslag
  4. Afa pensionsförsäkring
  5. Stephen fry harry potter
  6. Historia jeans levi strauss
  7. Samverkan kontra samarbete
  8. 157 affar
  9. Laholm invånare 2021
  10. Forskola autism

AVDELNINGAR om förståelsen av vissa bestämmelser om flexibilitet i hygienpaketet. Vanliga frågor. Riktlinjer  Arbetsdokument från kommissionens avdelningar - Åtföljande dokument till Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska  Enligt kommissionens förslag till regleringar av strukturfonderna för 2014 -2020 ska det mellan EU-kommissionen och varje medlemsland upprättas ett så kallat  Arbetsdokument COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Monitoring Programme for Regulation (EU) 2019/1157 of the European Parliament and of the Council of 20 June 2019 on strengthening the security of identity cards of Union citizens and of residence documents issued to Union citizens and their family members exercising their right of free movement Kommissionen bör i samarbete med medlemsstaterna och berörda parter ytterligare utveckla de åtgärder som fastställts i kommissionens arbetsdokument av den 16 september 2011 med titeln Pollutant emission reduction from maritime transport and the sustainable waterborne transport toolbox. Kommissionens arbetsdokument ”Global health – responding to the challenges of globalisation” (SEK(2010)0380 ), Åtföljande dokument till kommissionens meddelande till rådet, Europaparlamentet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén ”EU:s roll i det globala hälsoarbetet” (KOM(2010)0128 ). EN EN .

Ett flertal vittnen är ovilliga till att vittna och är rädda för repressalier.

Registret över - Europeiska kommissionen

13 Kommissionens arbetsdokument (2010) s. 7.

Kommissionens arbetsdokument

Handlingar från Europeiska kommissionen - Eduskunta

10 jun 2020 I ett nyligen publicerat arbetsdokument om europeiska digitala (EDIH) inom programmet Digitala Europa presenterar EU-kommissionen ett  De tekniska principerna för COMMPS-förfarandet beskrevs i kommissionens arbetsdokument M0498WD1 och i forskningsrapporten (Ref. 98/788/3040/DEB/ E1)  16 okt 2020 Parallellt med kemikaliestrategin publicerar EU-kommissionen även ett åttonde miljöhandlingsprogram och flera arbetsdokument bland annat  9 dec 2020 Den 9 december presenterade EU-kommissionen en ny strategi för hållbar och EU-kommissionens arbetsdokument med information om  kommissionens förslag innehåller kopplingar till regionala innovationssystem. Därmed Kommissionens arbetsdokument visar betydelsen av att ta med DIH i  Kommissionen har lagt fram idéer i sitt meddelande och i sitt arbetsdokument för dessa skulle kunna tas med i kommissionens arbetsdokument om alkohol,  I detta meddelande, som antas tillsammans med en rekommendation[7] och kommer att åtföljas av arbetsdokument från kommissionen[8], presenteras därför   Det finns också stora variationer mellan länder 3Kommissionens arbetsdokument ”Identifiera Europas återhämtningsbehov”, Europeiska kommissionen, Bryssel,  Bryssel den 26.2.2020. SWD(2020) 525 final. ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR.

Kommissionen bör i samarbete med medlemsstaterna och berörda parter ytterligare utveckla de åtgärder som fastställts i kommissionens arbetsdokument av den 16 september 2011 med titeln Pollutant emission reduction from maritime transport and the sustainable waterborne transport toolbox. En rapport om detta finns i det arbetsdokument från kommissionens avdelningar som åtföljer förslaget.
Importera solceller själv

Lättläst Teckenspråk … med beaktande av kommissionens meddelande av den 13 april 2007, ”Ramarna för den europeiska undersökningen om språkkunskaper” (KOM(2007)0184), med beaktande av kommissionens arbetsdokument av den 15 november 2007, ”Rapport om genomförandet av handlingsplanen ’Främjande av språkinlärning och språklig mångfald’” (KOM(2007)0554), samt det åtföljande arbetsdokumentet … KOMMISSIONEN Bryssel den 30.9.2020 SWD(2020) 326 final ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR 2020 års rapport om rättsstatsprincipen Landskapitel om situationen i fråga om rättsstatsprincipen i Sverige Följedokument till MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH 8.2.2 Kommissionens arbetsdokument 13.11.2007 35 9 FÖRDELAR OCH NACKDELAR MED ANONYMA VITTNEN 37 9.1 Fördelarna 37 9.2 Nackdelarna 39 10 INTERVJUER MED PRAKTIKER ANGÅENDE ETT INFÖRANDE AV ANONYMA VITTNEN 42 11 ANALYS 45 11.1 Är vittnesskyddet tillräcklig? 45 11.2 Finns det ett behov av att införa ett anonymitetsskydd i Sverige? 47 ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN som medföljer dokumentet Europaparlamentets och rådets förordning om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (allmän uppgiftsskyddsförordning) och Parallellt med kemikaliestrategin publicerar EU-kommissionen även ett åttonde miljöhandlingsprogram och flera arbetsdokument bland annat en översyn över dagens lagstiftning som reglerar hormonstörande ämnen, en sammanställning över kunskapsläge, riskbedömningsmetodik och nuvarande regler kring kombinationseffekter samt ett faktaunderlag kring högfluorerade ämnen (PFAS) och bakgrunden till … Av EU-kommissionens arbetsdokument om artikel 53 följer att en dispensansökan är en sista utväg för att avvärja en fara. Det har inte meddelats några dispenser i Storbritannien, Tyskland och Frankrike. Det finns starka skäl till att EU valt att helt förbjuda imidakloprid och inte valt att undanta sockerbetsodling.

Kommissionen beslutade därför att inrätta ett register med i första hand vissa dokumentkategorier, bland annat lagstiftningsdokument. Det gäller dokument med  Kommissionens dokumentserier finns både i registret över kommissionsdokument och i Eurlex. COM-dokumenter.
The manilla major

Kommissionens arbetsdokument hur påverkas vi av andra kulturer
nar byter klockan sverige
johan nordenfalk advokat
vad är prisbasbelopp försäkringskassan
how much is 1 cup in dl
bilskatt ny bil
willys karlstad veckans erbjudande

Arbetsdokument från kommissionens avdelningar - Åtföljande

EUobserver sammanfattar: »The European Commission unveiled on Wednesday the EU’s vision for digital policies, focusing on data and artificial intelligence governance. The commission wants to establish new binding requirements for the EU:s industriutsläppsdirektiv (IED) reglerar bland annat utsläpp till luft och vatten för industriell verksamhet.


Komvux kurs
v programme

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS

Den oberoende undersökningen Study on the rating practice used for audiovisual works in the European Union[7] genomfördes 2003 på kommissionens uppdrag. 10 jun 2020 I ett nyligen publicerat arbetsdokument om europeiska digitala (EDIH) inom programmet Digitala Europa presenterar EU-kommissionen ett  De tekniska principerna för COMMPS-förfarandet beskrevs i kommissionens arbetsdokument M0498WD1 och i forskningsrapporten (Ref. 98/788/3040/DEB/ E1)  16 okt 2020 Parallellt med kemikaliestrategin publicerar EU-kommissionen även ett åttonde miljöhandlingsprogram och flera arbetsdokument bland annat  9 dec 2020 Den 9 december presenterade EU-kommissionen en ny strategi för hållbar och EU-kommissionens arbetsdokument med information om  kommissionens förslag innehåller kopplingar till regionala innovationssystem.

Nytt arbetsdokument beskriver partnerskapsprincipen - North

Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. EU-kommissionens arbetsdokument med information om transportsektorns utveckling och prioriterade frågor som har legat till grund för initiativen finns här. Varför viktigt för Stockholm?

”Kommissionens arbetsdokument – Tredje lägesrapporten om strategin för förenkling av lagstiftningen” EurLex-2 The working documents may include checklists of points for assessment. Kommissionens fem insatsområden I handlingsplanen fastställs fem s.k. insatsområden. Närmare beskrivning av dessa presenteras i kommissionens arbetsdokument (COM(2006)14 final), som ej kommer att diskuteras vid detta tillfälle.